10-08-2017.  Nog geen HARVO overeenkomst ontvangen ? Neem spoedig contact met ons op (liefst per email secretariaat@srbkg.nl).
.
Er zijn zo’n 30 tot 35 mensen die door omstandigheden (bijv. huurovereenkomst op naam van erven of familieoverdracht ) nog geen HARVO overeenkomst van de notaris hebben mogen ontvangen. Dit kan allerlei redenen hebben. In deze situatie moeten ook nog extra kosten betaald worden bovenop de reguliere kosten die Molecaten heeft afgesproken met de notaris. Laat het ons weten zodat we kunnen kijken hoeveel mensen dit werkelijk betreft en wat we hieraan kunnen doen.