Dec. 2017

De eerste fase van de herstructurering is al enige tijd bezig en vordert gestaag. Hieronder is beschreven waar men zoals mee bezig is. De betreffende recreanten zijn ingelicht. De brief van Molecaten is gestuurd naar recreanten op de Damlaan, Gorslaan, Egelantierlaan, Rimboe, Enk, Dijkzicht, Rozenhof, Boshoek en Duinpan.

watermeters grond electrakast bak bak met watermeters afdekbak watermeters

Voorbeeld bestrating (komen nog aan beide kanten afwerking)

Voorbeeld bestrating (komen nog aan beide kanten afwerking)

” tekst brief: Zoals in de najaarsmailing is aangekondigd gaat Molecaten Park Kruininger Gors in januari 2018 een begin maken met de eerste fase van de herstructurering op het gedeelte van het park waar u staat.  In deze periode leggen wij een nieuwe waterleiding aan en zullen delen van het riool worden vervangen waaronder een aantal rioolhuisaansluitingen. Alle elektrameters in huisjes komen te vervallen, deze huisjes worden aangesloten op nieuwe terreinverdeelkasten met hierin nieuwe elektrameters. Asfaltpaden worden vervangen door straatklinkers en waar nodig wordt terreinverlichting vernieuwd en/of uitgebreid door led verlichting.

Het elektraverbruik van de oude meters die ontstaan is na het opnemen van de meter in september jl. zal op de eindafrekening van 2018 komen te staan, naast het verbruik van de nieuwe elektrameter. De beginstand van de nieuwe elektrameter is de beginstand vanuit de fabriek (deze wordt
genoteerd). De elektrameters in de huisjes komen te vervallen, zodra wij uw aansluiting op de nieuwe terrein verdeelkast gereed hebben. Dit zijn de elektrameters waarvan u aan het einde van het seizoen de meterstand moest doorgeven. Uw oude/huidige elektrameter en de huidige 35 ampère zekering in uw huisje moeten door ons worden verwijderd. Hiervoor nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Wij nemen dan direct de oude elektrastand op. De nieuwe aansluiting van uw vakantieverblijf wordt gezekerd op 25 ampère, zoals op alle andere staanplaatsen.

Elke staanplaats krijgt een eigen watermeter welke geplaatst zal worden in een verzamelput in de buurt van uw staanplaats. Onze beheerder neemt aan het einde van het seizoen 2018 uw watermeterstand op en het verbruik zal aan u worden gefactureerd en/of worden verrekend met het
vaste bedrag dat aan u is berekend aan het begin van het seizoen. De beginstand van de watermeter is de stand vanuit de fabriek (deze wordt genoteerd). Na 2018 zal afrekening van watergebruik per kubieke meters aan u worden doorbelast.

In de periode van 18 december 2017 t/m 15 maart 2018 zullen er werklocaties worden ingericht en delen van het terrein niet te bereiken zijn i.v.m. werkzaamheden. In verband met uw veiligheid en mogelijke schade aan kabelsleuven worden werklocaties afgezet en kunt u slechts op uw staanplaats komen na uitdrukkelijke toestemming van de beheerder.

Wij zullen er alles aan doen om nevenschade te voorkomen en het Park voor start de van het seizoen weer op orde te hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat wij van Molecaten Park Kruininger Gors een mooi Park gaan maken, maar staan open voor ideeën over de uitvoering en/of kritiek op wat wij hebben uitgevoerd “.