Gelezen in dagblad AD, editie ROTTERDAM op donderdag 08 maart 2007

Aanbieding van de Projectleider Maasvlakte 2 aan de raadscommissie V.R.O.M. van Gemeente Rotterdam inzake de definitieve vergunningaanvraag en uitwerking plannen voor de uitbreiding van de havens op de Maasvlakte. Het is de bedoeling dat de Commissie V.R.O.M. de vergunning op 22-3-2007 bespreekt waarna dit op 5-4-2007 in de Gemeenteraad kan worden behandeld.

Vergadering Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 6-03-2007 (verslag Gemeente Westvoorne)

Deze (informerende) vergadering ging over Westvoorne en de effecten van Maasvlakte II (partiële herziening bestemmingsplan Zeegebied) en de onderstaande documenten werden daar gepresenteerd:

Rapport 22-2-2007 van projectgroep Maasvlakte 2 (Havenbedrijf Rotterdam-Port of Rotterdam) i.o.v. Gemeente Westvoorne (hoofdlijnen en gevolg).

Bijlage schets 1 gebied behorende bij rapport 22-2-2007.

Bijlage schets 2 zeegebied behorende bij rapport 22-2-2007.