Op het kantoor van Molecaten Kruininger Gors is nu een AED (defibrillator) aanwezig. Nu nog binnen maar later wordt die van buitenaf bereikbaar. De Stichting is in gesprek over meerdere apparaten op het Gors.

foto van SRBKG-Stichting Recreanten Belangen Kruininger Gors.
Ook K.V, Larinxhof heeft een AED en komen er waarschijnlijk nog meer. Aan cursussen wordt ook al gedacht. SRB is bezig met een plan van aanpak / nadenken over vorming van een commissie etc… in samenwerking met de verenigingen. In 2016 komt er meer informatie hierover beschikbaar.