In de openbare vergadering van 5 september 2007 (aanvang 19.30 uur) van de Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) van de gemeente Westvoorne is het gewijzigde bestemmingsplan besproken. Men gaat akkoord met het in procedure brengen van het bestemmingsplan Zeegebied.

Lees hier de volledige notulen van de vergadering (Agendapunt 3)