In de diverse vergaderingen van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken/Middelen (ABZM) van de Gemeente Westvoorne in december 2006 zijn door commissielid dhr. Van montfoort vragen gesteld over de bluswatervoorziening op het Kruininger Gors. Gebleken is dat de voorzieningen onvoldoende zijn. Ook zou de Gemeente in het recente verleden voor de blusvoorzieningen geld ter beschikking hebben gesteld. De Gemeente zal dit gaan onderzoeken en de burgemeester gaat de commissie zo spoedig mogelijk informeren.