Met de overdracht van de gehele leningportefeuille van de Rabobank aan financieringsmaatschappij De Lage Landen is ook per dezelfde datum de borgstelling van de Vereniging van Erfpachters Kruininger Gors komen te vervallen. Dit betekent dat de vereniging niet meer kan worden aangesproken (ook niet met terugwerkende kracht) om het achterstallige saldo voor haar rekening te nemen als er door de leningnemers niet wordt betaald. Al met al vinden wij dit een gunstige ontwikkeling.

Op 14 januari 2008 is officieel door de Rabobank bevestigd dat het oorspronkelijke borgstellingscontract van 2 februari 1998 is komen te vervallen per overdrachtsdatum van de leningen aan de Lage Landen.