Notice: fusion_get_user_locale is verouderd sinds versie Avada 6.1. Gebruik in plaats daarvan get_user_locale. in /customers/d/6/b/srbkg.nl/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4648 Maasvlakte – SRB Kruininger Gors

Recreeren op strand Maasvlakte toch mogelijk in 2009!

De Stichting heeft contact gehad met de projectgroep 2e maasvlakte. Het strand is tot nu toe open, het ziet ernaar uit dat het strand ook volgend seizoen gewoon toegankelijk zal blijven. In 2010 en 2011 wordt het strand geheel of gedeeltelijk afgesloten. Hierover komt hopelijk op korte termijn, nadat overlegd is over de veiligheid. Zodra [...]

2016-02-29T16:23:49+02:0023 oktober, 2008|Dossiers, Maasvlakte|

Rotterdam is op gestart met aanleg Maasvlakte 2

Met een druk op de knop heeft burgemeester Ivo Opstelten vandaag het opspuiten van Maasvlakte 2 in gang gezet. Daarmee is het startsein gegeven voor deze uitbreiding van de haven van Rotterdam. “Een historische dag voor onze mainport. Na 15 jaar plannen maken, discussie en procedures beginnen we nu met deze hoognodige uitbreiding van de [...]

2016-03-01T15:05:08+02:001 september, 2008|Dossiers, Maasvlakte|

Rapport van diverse zienswijzen rapportage Ruimtelijke besluiten 2e Maasvlakte

Er is door de projectgroep 2e Maasvlakte een rapport van alle ingediende zienswijzen en reacties t.b.v. de 2e maasvlakte opgesteld. Hier kunt u o.a. de reacties lezen van de Gemeente Westvoorne en de Moelcaten Groep (punt 27). De Molecaten Groep verwacht geluidshinder, lokale verkeersonveiligheid en aantasting luchtkwaliteit. Lees hier het volledige rapport

2016-03-08T16:08:02+02:008 mei, 2008|Dossiers, Maasvlakte|

Ruimtelijke procedures Maasvlakte 2 ter inzage

In de periode van 4 januari tot en met 14 februari 2008 ligt een aantal documenten ter inzage, die betrekking hebben op de plannen voor Maasvlakte 2. Ze maken onderdeel uit van procedures van de gemeenten Rotterdam en Westvoorne, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het betreft [...]

2016-02-29T16:29:34+02:004 januari, 2008|Dossiers, Maasvlakte|

Nieuw plan Zeegebied 1999 en voorlichtingsavond 31-01-2008

Opname geluidscontour Maasvlakte 2 in bestemmingsplan Zeegebied 1999. Nieuw ontwerp op 3-1-2008. Tijdens een informatiebijeenkomst wordt het project toegelicht en kunt u vragen stellen. Op donderdag 31 januari 2008, Oostvoorne, ‘t Wapen van Marion, Zeeweg 60, 3233 CV Oostvoorne. De bijeenkomst vindt plaats tussen 19.30 en 21.00 uur. Deskundigen van de diverse betrokken partijen zijn [...]

2016-03-08T16:09:48+02:003 januari, 2008|Dossiers, Maasvlakte|

Kennisgeving voor ontwerp bestemmingsplan “Zeegebied 1999” eerste herziening

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat het voorontwerp-bestemmingsplan “Zeegebied 1999, eerste herziening” ter inzage wordt gelegd in het kader van de inspraak. De herziening van dit bestemmingsplan houdt verband met de aanleg van Maasvlakte 2 (gemeente Rotterdam). Tijdens de terinzagelegging kunt u het voorontwerpbestemmingsplan “Zeegebied 1999, eerste herziening” inzien bij: het gemeentehuis van [...]

2016-03-08T16:11:17+02:0021 november, 2007|Dossiers, Maasvlakte|

Bestemmingsplan Zeegebied 1999, (part. herziening aug 2007) door gemeente Westvoorne goedgekeurd

In de openbare vergadering van 5 september 2007 (aanvang 19.30 uur) van de Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) van de gemeente Westvoorne is het gewijzigde bestemmingsplan besproken. Men gaat akkoord met het in procedure brengen van het bestemmingsplan Zeegebied. Lees hier de volledige notulen van de vergadering (Agendapunt 3)

2016-03-08T16:12:38+02:005 september, 2007|Dossiers, Maasvlakte|

(Voorlopig) bestemmingsplan door Gemeente Rotterdam goedgekeurd

De Gemeente Rotterdam heeft het (voorlopige) bestemmingsplan besproken in een raadsvergadering van April 2007 én er haar goedkeuring aan gegeven. Een ieder kan hierop reageren en wel schriftelijk voor 31 mei 2007. De reactie moet gestuurd worden naar: Inspraakpunt, Planologische inpassing Maasvlakte 2 Rotterdam, Postbus 30315, 2500 GH Den Haag. Een digitaal formulier is te [...]

2016-03-01T14:22:24+02:0020 april, 2007|Dossiers, Maasvlakte|

Voorstel tot herziening in stemming gebracht

Het voorstel tot herziening van het plan zal in de commissie V.R.O.M. van de Gemeente Westvoorne op de vergadering van 4-4-2007 in stemming worden gebracht. De Gemeente Westvoorne is op 12-3-2007 door de Gemeente Rotterdam gevraagd om medewerking te verlenen aan een partiële herziening van het Bestemmingsplan Zeegebied (Maasvlakte 2). Dit betreft de vaststelling van [...]

2016-03-01T14:25:18+02:0012 maart, 2007|Dossiers, Maasvlakte|