CONTACT VVE Kruininger Gors

Op deze pagina vind je alle benodigde informatie over de Vereniging van
Erfpachters Kruininger Gors.

Over de Vereniging

In 1997/1998 hebben een groot aantal huisjesbezitters een erfpachtovereenkomst afgesloten. Mede vanuit oogpunt van financieringsarrangementen was het toen ook noodzakelijk om een Vereniging van Erfpachters (V.V.E.) op te richten om zodoende een collectieve belangenbehartiging t.o.v. de Rabobank en diverse instanties mogelijk te maken.

Het bestuur van de Vereniging van erfpachters zal zich voornamelijk bezighouden met alle erfpachtszaken en de behartiging van de belangen van individuele leden m.b.t. de erfpacht, alsmede het beheer van het borgfonds voor de erfpachtsleningen t.g.v. de Rabobank (Lage Landen). Dit fonds is in 2008 extern overgedragen aan de Lage Landen.

Vier bestuursleden van de Vereniging van Erfpachters hebben tevens zitting in het bestuur van de Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors. Aangezien statutair de bestuursleden van de V.V.E. en de S.R.B. grotendeels uit dezelfde personen bestaan vergaderen de besturen meestal gezamenlijk hoewel er wel een afzonderlijke taakverdeling is.

Het algemene secretariaat wordt gevoerd door Corrie van der Wal. De ledenadministratie (adreswijzigingen ed.) wordt door haar bijgehouden.

Contactgegevens

Postadres (liever digitaal)
Vereniging van Erfpachters Kruininger Gors, p/a Secretariaat S.R.B.,
p/a Michelangelostraat 22,
3066 NM Rotterdam 

Telefoon
(00 31) 06-0000000 komt nog

E-mail
vve@srbkg.nl
bestuur@srbkg.nl
Postbank
Rekening: 312 58 70 (IBAN: NL16INGB0003125870) 
t.n.v. Vereniging van Erfpachters Kruininger Gors
 Volg ons op Facebook

De Vereniging van Erfpachters K.G.

A. Vermeulen
A. Vermeulen(Arnold)
Algemeen bestuurslid
R.J. Huijser
R.J. Huijser (René)
Voorzitter / Penningmeester / Administrateur
(namens V.V.E. benoemd)
E. de Bruin-de Kok
E. de Bruin-de Kok (Lien)
Algemeen bestuurslid / 2e Penningmeester
(namens V.V.E. benoemd)
C.A. van der Wal
C.A. van der Wal (Corrie)
Algemeen bestuurslid
(namens V.V.E. benoemd)

Laatste berichten van de VvE