De Gemeente Westvoorne heeft in een gecombineerde vergadering van raad en commissie de begroting voor 2009 besproken. Hierbij kwam aan de orde de berekening van de toeristenbelasting.

Naar aanleiding van een onderzoek is gebleken dat de gemiddelde verblijfsduur omhoog is gegaan en dat dus ook de belasting zal stijgen.

Waarom onderzoek ?
De gemeente Westvoorne heft al jaren landtoeristenbelasting waarbij de belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen. Hierbij worden deels forfaitaire heffingsmaatstaven gehanteerd.  Deze forfaitaire heffingsmaatstaven dienen op grond van jurisprudentie wettelijk te voldoen aan de volgende eisen:

– de duur van het verblijf moet tot uitdrukking komen;

– het aantal verblijfhoudende personen moet tot uitdrukking komen;

– de gebruikte cijfers moeten gebaseerd zijn op onderzoek ter plaatse;

– de uitkomst van de forfaitaire regeling mag niet meer dan 25 procent afwijken van de uitkomsten van het onderzoek.

De gemeente Westvoorne heeft Kafi Advies opdracht gegeven om te onderzoeken of de in de Verordening toeristenbelasting 2007 gehanteerde forfaitaire heffingsmaatstaven voldoen aan deze eisen. Dit onderzoek heeft in 2007 plaats gevonden.

Uit het onderzoek bleek dat het gemiddelde aantal overnachtingen is gestegen van 75 naar 112.

Bij minder dan 3 slaapplaatsen gaat het gemiddeld aantal personen van 2,2 naar 1,8.

Bij meer dan 3 slaapplaatsen gaat het gemiddeld aantal personen van 3,5 naar 2,7.

Omdat de gemeente als eis heeft gesteld dat de totale belastingopbrengst gelijk moet blijven kunt u begrijpen dat de lasten flink omhoog zullen gaan met ca. 13%. zie de website.

Volgens de Stichting kan het gemiddeld aantal dagen niet juist zijn en wij hebben dan ook onze twijfels over het onderzoek. Tevens zijn wij tegen deze onrechtvaardige belasting.

 

Tarievenoverzicht voor verblijf op de vaste standplaatsen en vakantiewoningen:

Jaarbedrag forfait 2009: Tarieven € 0,57 2008: Tarieven € 0,61 Stijging
Bedrag vakantiewoning <3 slaapplaatsen t/m 7 maanden € 115 € 101 € 14
Bedrag vakantiewoning >3 slaapplaatsen t/m 7 maanden € 172 €160 € 12
Bedrag mobiele onderkomens/stacaravans <3 slaapplaatsen t/m 7 maanden € 115 € 101 € 14
Bedrag mobiele onderkomens stacaravan >3 slaapplaatsen t/m 7 maanden € 172 € 160 € 12
Bedrag vakantiewoning <3 slaapplaatsen t/m 7 maanden € 144 € 127 € 17
Bedrag vakantiewoning >3 slaapplaatsen t/m 7 maanden € 215 € 203 € 12
Bedrag mobiele onderkomens/stacaravans <3 slaapplaatsen t/m 7 maanden € 144 € 127 € 17
Bedrag mobiele onderkomens/stacaravans >3 slaapplaatsen t/m 7 maanden € 215 € 203 € 12

 

Lees hier verder …

1. Onderzoeksrapport Kafi 13-12-2007

2. Verslag vergadering gemeente 08-10-2008

3. Kopie website gemeente (met tarieven)