Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De Stichting Recreanten belangen Kruininger Gors of de Vereniging van Erfpachters Kruininger Gors zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers. Als u vragen heeft van persoonlijke aard over uw staanplaats overeenkomst ed. dan adviseren wij u altijd om contact op te nemen met Molecaten. Wij houden ons uitsluitend bezig met collectieve belangenbehartiging.