15 februari 2016

Deze vergadering is gehouden d.d. 15-02-2016 in Rotterdam. Dit was een extra vergadering alleen voor de bestuurders van de verenigingen, die geheel in het teken stond van de voorwaarden voor het afsluiten van de nieuwe huurovereenkomsten voor verenigingskantines en diverse vraagpunten t.a.v de herstructurering na 1-1-2017.  De bestuurders hebben de concept stukken beoordeeld en hier diverse vragen over gesteld. Deze vragen zijn vervolgens op de vergadering van 29-02-2016 met vertegenwoordigers van Molecaten besproken.

De vergaderstukken zijn apart ter beschikking gesteld (sommige stukken worden niet gepubliceerd vanwege het vertrouwelijke karakter en de afspraak dat conceptstukken niet naar buiten worden gebracht). In de dossiers op deze website kunt u de laatste stand van zaken te weten komen.