29 februari 2016

Deze vergadering is gehouden d.d. 29-02-2016 op het Kruininger Gors in de recreatiezaal van Het Gorspaviljoen. Dit was een extra vergadering alleen voor de bestuurders van de verenigingen, die geheel in het teken stond van de voorwaarden voor het afsluiten van de nieuwe huurovereenkomsten voor alle kampeerders t.a.v de herstructurering na 1-1-2017. Op deze vergadering waren vertegenwoordigers van Molecaten aanwezig. De conceptstukken zijn punt voor punt doorgenomen en waar nodig van commentaar voorzien. Er was voldoende gelegenheid om vragen te stellen en uiteindelijk is dit zeer positief ontvangen.

De vergaderstukken zijn apart ter beschikking gesteld (sommige stukken worden niet gepubliceerd vanwege het vertrouwelijke karakter en de afspraak dat conceptstukken niet naar buiten worden gebracht). In de dossiers op deze website kunt u de laatste stand van zaken te weten komen.

Attentiepunt: Het bestuur van de SRB KG gaat er voor zorgen dat de finale afhandeling van de overeenkomsten in overeenstemming is met bovenstaande vergadering.