De Molecaten Groep is sinds 1994 eigenaar van Kruininger Gors. Toen al is aangegeven dat zaken moesten veranderen maar mede door de erfpachtsconstructie is dit naar de toekomst verschoven. Nieuwe kampeerders (als zij een huisje kochten of verbouwden) kregen al te maken met de nieuwe regels. Nu moet iedereen in 2017 voldoen aan de  nieuwe regels en vooral wat betreft de brandveiligheid. Hier hebben we het al meerdere keren in de vergaderingen van de Stichting en de Vereniging over gehad en het wordt nu concreter gemaakt.

De Molecaten Groep heeft onlangs een gedachtenschets in de publiciteit gebracht. Zij wil met de ‘Gedachtenschets toekomst Kruininger Gors’ haar visie verduidelijken op de ontwikkeling van het park in komende 10 jaar. Bekijk hier het document.

 

Het Bestuur van de SRB/VVE KG vindt het belangrijk om te weten wat de visie is (al is het een eerste aanzet) van de eigenaar m.b.t. het recreatiepark.

Er blijven nog wel veel vragen onbeantwoord zoals wat betekent dit concreet voor de kampeerder en zijn kampeergelegenheid, moet iedereen investeren in brandwerende maatregelen ?  Zo ja, welke dan ? Moet de kampeerder altijd aanpassingen doen als de minimale afstand van 1,5 m tot de erfafscheidingsgrens niet aanwezig is of hoeft dit pas bij verkoop of overdracht ? Kan ik blijven staan ? etc…

De belangrijkste vraag van iedere kampeerder is en blijft toch: wat betekent dit voor mij ?

Antwoorden die van de Molecaten Groep moeten komen en liefst op een zo’n kort mogelijke termijn. Wij zullen het overleg blijven voeren.

U kunt echter ook hierbij helpen vanuit uw functie van bestuurslid van de vereniging, lid van de RVT en als individuele kampeerder. Help ons om zoveel mogelijk mee te denken en er voor te zorgen dat vragen, die bij alle kampeerders leven, kenbaar te maken zodat wij die weer aan de Molecaten Groep kunnen voorleggen.

Wij zijn voornemens om deze vragen te verzamelen en zoveel mogelijk per onderwerp gerangschikt op onze website te publiceren.

Verder vragen wij aan de bestuurders van de verenigingen om de eigen verenigingsleden zoveel mogelijk te informeren en te raadplegen zodat we een zo’n groot en breed mogelijk publiek bereiken. Samen weten en kunnen we veel meer!

Graag ontvangen wij ook uw emailadres om u sneller te kunnen informeren. Uw reacties kunt u sturen naar: secretariaat@srbkruiningergors.nl

De komende tijd hopen wij u meer duidelijkheid te kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van de Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors /
Het Bestuur van de Vereniging van Erfpachters Kruininger Gors