De contracten zijn afgesloten voor een periode van 20 jaren. Dit jaar in 2007 (mei- juni – juli) loopt de eerste vaste renteperiode (6,98% voor 10 jaar) van de meeste persoonlijke leningen bij de Rabobank af. De persoonlijke leningen zijn afgesloten voor de betaling van de erfpachtscanon.

De commissie is met de Rabobank in overleg getreden om een acceptabel en concurrerend rentepercentage voor de komende jaren af te spreken. De Rabobank heeft een korting van 20 % toegepast op de huidige markrente zodat het nieuwe effectieve rentepercentage is vastgesteld op 8,7 %. Elke leningnemer krijgt persoonlijk bericht van de Rabobank. Volgens de overeenkomst dient dit 1 maand voor de vervaldatum te geschieden.

 

Wist u trouwens dat u op de renteherzieningsdatum de lening kosteloos geheel of gedeeltelijk kan aflossen?
Betaling kan bijvoorbeeld middels uw spaarrekening of betaalrekening. Ook zou u hiervoor de overwaarde van uw hypotheek kunnen gebruiken. De rente voor hypothecaire leningen is doorgaans veel lager (ca. 4%-5 %) dan die van persoonlijke leningen. U kunt eventueel ook nog een lening bij een andere bank of kredietinstelling nemen en de lening bij de Rabobank aflossen.

Let hierbij wel op!  Bij de Rabobank heeft u een gratis overlijdens-risicoverzekering tot uw 75 -jarige leeftijd. Vaak moet u hiervoor bij andere instellingen een aparte verzekering voor afsluiten wat de lening uiteraard duurder maakt.

 

Veel gestelde vraag van de kampeerders: 
Als ik 1 maand voor mijn vervaldatum van mijn contract nog geen bericht heb gekregen van de Rabobank welk rentepercentage moet ik dan gaan betalen? Ben ik verplicht om de verhoging te accepteren?

Deze vraag is zonder nadere informatie moeilijk te beantwoorden. Wij denken dat juridisch gezien het nog maar de vraag is of het rentepercentage nog kan worden gewijzigd. Aan de bepalingen in het contract dienen beide partijen zich te houden. Dit zou betekenen dat voor de komende 10 jaren hetzelfde percentage als nu zou gelden.