De huurovereenkomsten voor 2017 zijn nagenoeg gereed en zullen begin januari 2017 per post worden verzonden.

Circa 41 % (575 stuks) van alle recreanten met een huisje heeft gekozen voor een HARVO en de rest (825 stuks) voor de 1 jarige overeenkomsten op basis van de Recron voorwaarden. Van alle erfpachters heeft ca 38 % (387 stuks) gekozen voor een HARVO.  Wij zijn weliswaar blij dat veel mensen gekozen hebben voor een HARVO maar het totale aantal valt ons enigzins tegen. Vooral een groot deel van de erfpachters heeft niet gekozen voor een langdurige zekerheid. Als u alsnog een HARVO wenst dan kan dat in de komende 20 jaar in principe ieder jaar nog geregeld worden. Een definitieve keuze geldt in ieder geval voor 5 jaren. Alleen in het jaar 2016 betaalt Molecaten een deel van deze kosten; daarna is het volledig voor rekening van de recreant.

Voor HARVO contracten zijn de notariskosten vastgesteld op € 568 (afgerond); hiervan betaalt Molecaten de helft zodat de kampeerders een bedrag van € 284 via de jaarnota 2017 moeten gaan betalen. De notariskosten dienen, samen met de eerste termijn van het staangeld, voor 31 januari 2017 betaald te zijn.

Ter informatie geven wij u de berekening van de totale notariskosten:

Aantal   Kosten

akten      per akte   Stuks Totaal €

0-100…….€ 423,50….100….42.350
101-200…€ 363,00…100….36.300
201-300…€ 302,50…100….30.250
301-400…€ 242,00…100….24.200
401-500…€ 181,50….100…..18.150
> 500…….€ 121,00……75…….9.075
€ 160.325 voor 575 aktes dus gemiddeld € 279.

Gemiddelde notariskosten per akte zijn dus 279 + overige kosten Kadaster ed. 289 = Totale kosten HARVO 568
Af: aandeel Molecaten 50 % is €284 dus te betalen door kampeerders € 284. 
Deze extra zekerheid kost u dus slechts € 14 per jaar.

De overige (vaste) kadasterkosten per akte waren : 
– € 90,75 (recherche)kosten, zoals inzages Kamer van Koophandel, curateleregister, faillissementenregister, Verificatie Identificatie
Systeem, registratie Centraal Digitaal Repertorium, kosten aanleg dossier
– € 30,25 kadastrale recherchekosten per perceel
– € 168,00 inschrijvingskosten kadaster bij geheel kadastraal perceel