Bij het aangaan in 1997 van het financieringskrediet van de Rabobank voor de kampeerders op het Kruininger Gors is destijds door de deelnemers een garantiekapitaal gestort van 2 % van de opgenomen persoonlijke lening. Deze bedragen zijn op een geblokkeerde rekening gestort en dienen als borg voor alle verstrekte leningen. Tegenvallers kunnen worden bestreden uit dit fonds. De vereniging kan niet vrij over dit bedrag beschikken!

In een informatiebrief van de Federatie van Kampeerverenigingen Kruininger Gors d.d. 28 oktober 1996 wordt melding gemaakt van het feit dat bij tussentijdse verkoop het door de kampeerders betaalde garantiekapitaal geheel of gedeeltelijk zal worden terugbetaald. Dit al naar gelang de vergoedingen die uit dit garantiekapitaal zijn gedaan en of er nog voldoende saldo is.

Dit is niet juist omdat in latere informatie naar de leden van de Vereniging van Erfpachters, maar ook in vergaderingen, bepaald is dat eventuele terugbetalingen pas zullen plaatsvinden aan het einde van de totale looptijd van de leningen, dus a) 20 jaar na afsluiting (jaar 2017) of b) eerder na een besluit van de algemene vergadering mits tevens de borgstelling wordt beëindigd of c) de vereniging wordt opgeheven. Tussentijdse betalingen zouden de doelstelling van het garantiefonds doorkruisen en hebben tot resultaat dat uiteindelijk het kapitaal van de vereniging moet worden aangesproken. Als dit niet voldoende is dan zouden wij de leden moeten vragen om extra stortingen. Dit is nooit de bedoeling geweest van het garantiefonds.

Als wij op basis van de huidige gegevens (november 2005) een berekening maken van het huidige uitkeerbare garantiekapitaal, is de uitkomst dat er momenteel geen uitkeringen kunnen plaatsvinden aangezien de verliezen op de leningen hoger zijn dan het saldo wat vrijgevallen is en voor uitkering in aanmerking zou kunnen komen.