8 augustus 2015

Molencaten stuurt iedere kampeerder een informatiebrief over herstructurering KG

Aan de hand van het overleg tussen de adviesraad (waartoe ook de Stichting KG en de VVE KG behoren) en de Molencatengroep is een informatiebrief opgesteld. Deze geeft de stand van zaken tot nu toe weer en hierin worden diverse lopende onderwerpen besproken.