Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat het voorontwerp-bestemmingsplan “Zeegebied 1999, eerste herziening” ter inzage wordt gelegd in het kader van de inspraak.

De herziening van dit bestemmingsplan houdt verband met de aanleg van Maasvlakte 2 (gemeente Rotterdam).

Tijdens de terinzagelegging kunt u het voorontwerpbestemmingsplan “Zeegebied 1999, eerste herziening” inzien bij:

  • het gemeentehuis van Westvoorne (Raadhuislaan 6 te Rockanje);
  • de bibliotheek van Oostvoorne (Hoflaan 6)

Voor vragen of nadere informatie over de inhoud van het document of het opvragen van een exemplaar hiervan kunt u contact opnemen met het Inspraakpunt, telefoonnummer 070 351 96 04.

Voor een digitale versie van het document kunt u terecht op www.westvoorne.nl. Bovendien kunt u desgewenst contact opnemen met de gemeente Westvoorne (dhr. Nijdam), telefoonnummer 0181 40 80 00. Het indienen van reacties is mogelijk van 20 april tot en met 31 mei 2007.

Lees hier het volledige nieuwsbericht