De Molecatengroep deelde ons mede dat de notaris uit de aanmeldingen voor deelname aan de Klankbordgroep een viertal namen heeft getrokken van kampeerders op Molecaten Park Kruininger Gors. Deze individuele kampeerders hebben hierover inmiddels bericht ontvangen.

Zowel de stichting, de vereniging en de individuele bestuursleden zijn niet gekozen. Niet ieder bestuurslid heeft een brief met afwijzing mogen ontvangen (slechts 2 van de 8 hebben de brief wel gehad). Frappant is wel dat men zich bij de Moelcaten Groep diende te melden en dat vervolgens een notaris de trekking heeft gedaan. Er is geen enkel zicht op dat deze procedure juist is verlopen. Het zou beter zijn geweest als men zich rechtstreeks tot de notaris had kunnen wenden.

De stichting recreantenbelangen en de Verenigng van Erfpachters Kruininger Gors vinden een groep van vier mensen een mager aantal als men dit afzet tegen ca. 1600 kampeereenheden. Dit hebben wij de Molecaten Groep ook laten weten. UIt de laatst gehouden vergaderingen in mei en juni 2009 is gebleken dat onze leden (lees ook de gasten van de Molecaten Groep) het niet begrijpen dat hun belangenbehartiger niet bij het overleg betrokken is. Gevreesd wordt dat hun belangen niet goed behartigd worden en dat de besproken punten niet breed en in openbare vergaderingen besproken kunnen worden. Hoe kundig de samengestelde groep ook mogen zijn, het is slechts een zeer kleine afspiegeling (4 personen) van de kampeerders. Hoe wordt er bijv. voor gezorgd dat de meningen en wensen van zoveel mogelijk mensen worden weergegeven ?
De samenstelling van de groep is bij de kampeerders niet bekend dus zij kunnen zich ook niet tot hen wenden.

Voor de Molecaten Groep: Onze leden zijn ook uw gasten en uiteindelijk hebben we het zelfde doel voor ogen!