Opname geluidscontour Maasvlakte 2 in bestemmingsplan Zeegebied 1999. Nieuw ontwerp op 3-1-2008.

Tijdens een informatiebijeenkomst wordt het project toegelicht en kunt u vragen stellen.

Op donderdag 31 januari 2008, Oostvoorne, ‘t Wapen van Marion, Zeeweg 60, 3233 CV Oostvoorne.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 19.30 en 21.00 uur. Deskundigen van de diverse betrokken partijen zijn aanwezig om mogelijke vragen van uw zijde te beantwoorden. Een plenaire presentatie maakt geen deel uit van het programma.

Bekijk het document