Op 28-09-2007 hebben alle recreanten die een lening hadden afgesloten bij de Rabobank bericht gekregen dat de gehele portefeuille met alle leningen per 1 augustus 2007 is overgedragen van de lokale Rabobank te Oostvoorne naar financieringsmaatschappij De Lage Landen (onderdeel van dezelfde organisatie). Toegezegd is dat er dezelfde condities en voorwaarden gehanteerd zullen worden als voorheen. Met deze overdracht is ook de borgstelling van de Vereniging van Erfpachters Kruininger Gors komen te vervallen.