Belangrijkste verschillen tussen “Recron-1 jaar”   resp. “Harvo-20 jaar”

 • Duur overeenkomst : 1 jaar resp. 20 jaar
 • Opzeggen huur door recreant mogelijk ?   ja, ieder jaar  resp. ja, om de 5 jaar
 • Opzeggen huur door Molecaten mogelijk ? ja, ieder jaar resp. nee pas na 20 jaar
 • Zekerheid eigendom recreant ?  nee resp. ja, recht van opstal voor max. 20 jaar
 • Is herstructurering mogelijk ? ja, ieder jaar  resp. nee, pas na 20 jaar
 • Extra kosten voor huurovereenkomst ?nee resp. ja, eenmalig bij begin voor recht van opstal
 • Betaalt Molecaten ook mee in de kosten ? nee resp. ja, 50%  maar alleen bij (eerste) afsluiting in 2016
 • Extra kosten recht van opstal voor nieuwe eigenaar in de toekomst ?
  • 1.nee, indien geen recht van opstal  resp. ja, wanneer die recht van opstal wil vestigen/wijzigen (notaris/kadaster)
  • 2.ja, wanneer die recht van opstal wil vestigen/wijzigen (notaris/kadaster) resp. nee, indien geen recht van opstal
 • Moet verkoop via notaris ? nee resp. ja, voor vestigen/wijzigen recht van opstal
 • Inschrijving kadaster verplicht nee  resp. ja, bij vestigen/wijzigen recht van opstal
 • Betalingsverplichting (duur van de overeenkomst) ?   1 jaar resp. minimaal voor 5 jaar (NB: u betaalt wel gewoon per jaar staangeld)
 • Versie Recron voorwaarden:  steeds nieuwste (thans 2016)  resp. 2016 (vast hele looptijd 20 jaar)

 In het  PDF bestand staat alles in één tabel genoteerd en u kunt die downloaden door op pdf bestand te klikken.