De Provincie Zuid Holland (GS) heeft alle bezwaren van de stichting afgewezen en de Gemeente in het gelijk gesteld. Ook nagenoeg alle andere belanghebbenden hebben ongelijk gekregen. Inhoudelijk is er niet  of niet voldoende  op de door ons ingebrachte argumenten ingegegaan. Hierdoor hebben wij nog steeds geen goed gevoel over de gevolgde procedure. Om onze rechten niet te verliezen en een gedegenl inhoudelijke behandeling van onze argumenten voor elkaar te krijgen wordt overwogen om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Lees hier de volledige uitspraak