Jaar 2010

30 mei 2010, vergadering RVT

1e jaarvergadering seizoen 2009/2010 met de Raad van Toezicht (RVT) is gehouden op het Kruiningergors in Kantine Larinxhof te Oostvoorne van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Wij maken u erop attent dat deze vergadering alleen toegankelijk is voor leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit bestuurders van de verenigingen op het recreatiepark Kruininger Gors te Oostvoorne. Het is niet toegestaan om introducees mee te nemen.

De uitnodigingen zijn op 17-05-2010 verzonden. U dient zich voor deze vergadering altijd aan – of af te melden.

In de dossiers op deze website kunt u de laatste stand van zaken te weten komen.

Een eventuele tweede vergadering is afhankelijk van het gesprek met de Molecaten Groep inzake de Klankbord groep Herstructurering park Kruininger Gors en zal hoogst waarschijnlijk gehouden worden in januari 2010. De leden van de RVT worden schriftelijk op de hoogte gehouden.

Agenda vergadering RVT
Notulen vergadering RVT