RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht bestaat uit bestuurders van de verenigingen op het recreatiepark Kruininger Gors te Oostvoorne.

Wij maken u erop attent dat onderstaande vergaderingen alleen toegankelijk zijn voor leden van de Raad van Toezicht.
In verband met de besluitvorming is het niet toegestaan om behalve de bestuursleden ook andere introducees mee te nemen.
Alle leden dienen zich voor deze vergadering altijd aan – of af te melden via het secretariaat.

Er worden aparte vergaderingen voor alle leden (recreanten met een vaste plaats) georganiseerd.

Hieronder vindt u alle notulen en agendapunten betreffende deze vergaderingen.

Jaar 2016

7 augustus 2016 

Jaarvergadering alleen voor bestuurders van de verenigingen

Deze vergadering is gehouden op 07-08-2016 op het Kruininger Gors in de recreatiezaal van Het Gorspaviljoen. Dit was een jaarvergadering alleen voor de bestuurders van de verenigingen (Raad van Toezicht).

De vergaderstukken zijn apart ter beschikking gesteld. In de dossiers op deze website kunt u de laatste stand van zaken te weten komen.

Binnenkort komen de notulen online.

Agenda vergadering RVT
Notulen vergadering RVT
Alle vergaderstukken RVT

29 februari 2016 

Extra vergadering alleen voor bestuurders van de verenigingen

Deze vergadering is gehouden d.d. 29-02-2016 op het Kruininger Gors in de recreatiezaal van Het Gorspaviljoen. Dit was een extra vergadering alleen voor de bestuurders van de verenigingen, die geheel in het teken stond van de voorwaarden voor het afsluiten van de nieuwe huurovereenkomsten voor alle kampeerders t.a.v de herstructurering na 1-1-2017. Op deze vergadering waren vertegenwoordigers van Molecaten aanwezig. De conceptstukken zijn punt voor punt doorgenomen en waar nodig van commentaar voorzien. Er was voldoende gelegenheid om vragen te stellen en uiteindelijk is dit zeer positief ontvangen.

De vergaderstukken zijn apart ter beschikking gesteld (sommige stukken worden niet gepubliceerd vanwege het vertrouwelijke karakter en de afspraak dat conceptstukken niet naar buiten worden gebracht). In de dossiers op deze website kunt u de laatste stand van zaken te weten komen.

Attentiepunt: Het bestuur van de SRB KG gaat er voor zorgen dat de finale afhandeling van de overeenkomsten in overeenstemming is met bovenstaande vergadering.

Notulen vergadering RVT

15 februari 2016 

Extra vergadering alleen voor bestuurders van de verenigingen

Deze vergadering is gehouden d.d. 15-02-2016 in Rotterdam. Dit was een extra vergadering alleen voor de bestuurders van de verenigingen, die geheel in het teken stond van de voorwaarden voor het afsluiten van de nieuwe huurovereenkomsten voor verenigingskantines en diverse vraagpunten t.a.v de herstructurering na 1-1-2017.  De bestuurders hebben de concept stukken beoordeeld en hier diverse vragen over gesteld. Deze vragen zijn vervolgens op de vergadering van 29-02-2016 met vertegenwoordigers van Molecaten besproken.

De vergaderstukken zijn apart ter beschikking gesteld (sommige stukken worden niet gepubliceerd vanwege het vertrouwelijke karakter en de afspraak dat conceptstukken niet naar buiten worden gebracht). In de dossiers op deze website kunt u de laatste stand van zaken te weten komen.

Notulen vergadering RVT

Jaar 2015

10 November 2015

Extra vergadering alleen voor bestuurders van de verenigingen

Deze vergadering is gehouden d.d. 10-11-2015 op het Kruininger Gors in de recreatiezaal van Het Gorspaviljoen. Dit was een extra vergadering alleen voor de bestuurders van de verenigingen, die geheel in het teken stond van de voorwaarden voor het afsluiten van de nieuwe huurovereenkomsten voor verenigingskantines en diverse vraagpunten t.a.v. de herstructurering na 1-1-2017. Op deze vergadering was Molecaten aanwezig en konden er vragen worden gesteld. Beide partijen hebben deze avond als zeer positief ervaren.

De vergaderstukken zijn apart ter beschikking gesteld (sommige stukken worden niet gepubliceerd vanwege het vertrouwelijke karakter en de afspraak dat conceptstukken niet naar buiten worden gebracht). In de dossiers op deze website kunt u de laatste stand van zaken te weten komen.

Attentiepunt voor alle Verenigingsbestuurders:
Individueel overleg inplannen met parkbeheerder om nieuwe afspraken te maken voor het gebruik van de verenigingskantines na 1-1-2017

Notulen vergadering RVT

23 Augustus 2015

Jaarvergadering alleen voor bestuurders van de verenigingen

De reguliere jaarvergadering over het jaar 2014 (aangevuld met nieuws in het nieuwe jaar)  met de Raad van Toezicht (RVT) d.d. 23-08-2015 is gehouden op het Kruininger Gors in de Kantine van Landzicht te Oostvoorne van 10.30 uur tot 12.00 uur.

De vergaderstukken zijn apart ter beschikking gesteld. In de dossiers op deze website kunt u de laatste stand van zaken te weten komen.

Agenda vergadering RVT
Notulen vergadering RVT

Jaar 2014

30 Augustus 2014, vergadering RVT

De jaarvergadering seizoen 2013 met de Raad van Toezicht (RVT) wordt gehouden op 30 augustus 2014 op het Kruininger Gors in de Kantine van DSS te Oostvoorne van 10.30 uur tot 12.00 uur.

Wij maken u erop attent dat deze vergadering alleen toegankelijk is voor leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit bestuurders van de verenigingen op het recreatiepark Kruininger Gors te Oostvoorne. Het is niet toegestaan om behalve de bestuursleden ook andere introducees mee te nemen.

De uitnodigingen zijn per email verzonden. U dient zich voor deze vergadering altijd aan – of af te melden.

Agenda vergadering RVT
Notulen vergadering RVT

Jaar 2013

25 Augustus 2013, vergadering RVT

2e jaarvergadering seizoen 2013 met de Raad van Toezicht (RVT) wordt gehouden op 25 augustus 2013 op het Kruininger Gors in de Kantine van Larinxhof te Oostvoorne van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Wij maken u erop attent dat deze vergadering alleen toegankelijk is voor leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit bestuurders van de verenigingen op het recreatiepark Kruininger Gors te Oostvoorne. Het is niet toegestaan om behalve de bestuursleden ook andere introducees mee te nemen.

De uitnodigingen zijn per email verzonden. U dient zich voor deze vergadering altijd aan – of af te melden.

Agenda vergadering RVT
Notulen vergadering RVT

Jaar 2012

15 Juli 2012

Jaarvergadering 2011 alleen voor bestuurders van de verenigingen

De reguliere jaarvergadering van het kalenderjaar 2011 (aangevuld met nieuws in het nieuwe jaar) met de Raad van Toezicht (RVT) d.d. 15-07-2012 is gehouden op het Kruininger Gors in de kantine van Larinxhof te Oostvoorne.

De vergaderstukken zijn apart ter beschikking gesteld. In de dossiers op deze website kunt u de laatste stand van zaken te weten komen.

Agenda vergadering RVT
Notulen vergadering RVT

Jaar 2011

26 juni 2011

Jaarvergadering 2010 alleen voor de bestuurders van de verenigingen

De reguliere jaarvergadering van het kalenderjaar 2010 (aangevuld met nieuws in het nieuwe jaar) met de Raad van Toezicht (RVT) d.d. 26-11-2011 is gehouden op het Kruininger Gors in de kantine van Larinxhof te Oostvoorne.ENDA VERGADERING RV

De vergaderstukken zijn apart ter beschikking gesteld. In de dossiers op deze website kunt u de laatste stand van zaken te weten komen.

Notulen vergadering RVT

Jaar 2010

30 mei 2010

Jaarvergadering 2009 alleen voor de bestuurders van de verenigingen

De reguliere jaarvergadering van het kalenderjaar 2009 (aangevuld met nieuws in het nieuwe jaar) met de Raad van Toezicht (RVT) d.d. 30-05-2010 is gehouden op het Kruininger Gors in de kantine van Larinxhof te Oostvoorne.

De vergaderstukken zijn apart ter beschikking gesteld. In de dossiers op deze website kunt u de laatste stand van zaken te weten komen.

Een eventuele tweede vergadering is afhankelijk van het gesprek met de Molecaten Groep inzake de Klankbord groep Herstructurering park Kruininger Gors en zal hoogst waarschijnlijk gehouden worden in januari 2011. De leden van de RVT worden schriftelijk op de hoogte gehouden. PS: Deze vergadering is niet gehouden.

Agenda vergadering RVT
Notulen vergadering RVT

Jaar 2009

24 mei 2009

Jaarvergadering alleen voor de bestuurders van de verenigingen

De reguliere jaarvergadering van het kalenderjaar 2008 (aangevuld met nieuws in het nieuwe jaar) met de Raad van Toezicht (RVT) d.d. 24-05-2009 is gehouden op het Kruininger Gors in de kantine van Larinxhof te Oostvoorne.

De vergaderstukken zijn apart ter beschikking gesteld. In de dossiers op deze website kunt u de laatste stand van zaken te weten komen.

Agenda vergadering RVT
Notulen vergadering RVT

Jaar 2008

18 november 2008

Extra vergadering alleen voor de bestuurders van de verenigingen

De extra vergadering van het jaar 2008 d.d. 18-11- 2008 met de Raad van Toezicht (RVT) is gehouden in zalencentrum Rustburch te Rotterdam.

De vergaderstukken zijn apart ter beschikking gesteld. In de dossiers op deze website kunt u de laatste stand van zaken te weten komen.

Agenda vergadering RVT
Notulen vergadering RVT

20 juli 2008

Jaarvergadering alleen voor de bestuurders van de verenigingen

De reguliere jaarvergadering van het kalenderjaar 2007 (aangevuld met nieuws in het nieuwe jaar)
met de Raad van Toezicht (RVT) d.d. 20-07- 2008 is gehouden op het Kruininger Gors in de Kantine
van K.V. Sneeuwbeshof te Oostvoorne.

De vergaderstukken zijn apart ter beschikking gesteld. In de dossiers op deze website kunt u de laatste stand van zaken te weten komen.

Agenda vergadering RVT
Notulen vergadering RVT

Jaar 2007

20 juli 2007

Extra vergadering alleen voor de bestuurders van de verenigingen

De extra vergadering van het kalenderjaar 2007 met de raad van Toezicht (RVT) d.d. 20-07- 2007 is
gehouden in de grote recreatiezaal op het Gorsplein (Kruininger Gors). Deze vergadering was een
gezamenlijke vergadering van bestuurders van de verenigingen én erfpachters/huurders op het
Kruininger Gors, dus alle kampeerders. Na afloop van deze vergadering was er gelegenheid om het
bestemmingsplan Kruininger Gors in te zien en vragen hierover te stellen.

De vergaderstukken zijn apart ter beschikking gesteld. In de dossiers op deze website kunt u de laatste stand van zaken te weten komen.

Agenda vergadering RVT
Notulen vergadering RVT

22 juni 2008

Jaarvergadering alleen voor de bestuurders van de verenigingen

De reguliere jaarvergadering van het kalenderjaar 2006 (aangevuld met nieuws in het nieuwe jaar)
met de raad van Toezicht (RVT) d.d. 22-06- 2008 is gehouden in de grote recreatiezaal op het
Gorsplein (Kruininger Gors). Deze vergadering was een gezamenlijke vergadering van bestuurders
van de verenigingen én erfpachters/huurders op het Kruininger Gors, dus alle kampeerders. Na afloop
van deze vergadering was er gelegenheid om het bestemmingsplan Kruininger Gors in te zien en
vragen hierover te stellen.

De vergaderstukken zijn apart ter beschikking gesteld. In de dossiers op deze website kunt u de laatste stand van zaken te weten komen.

Agenda vergadering RVT
Notulen vergadering RVT