Zoals u weet hebben een aantal recreanten leningcontracten bij de Rabobank afgesloten ten behoeve van de financiering van de erfpacht, die in 1997 is overeengekomen met de Molecaten Groep. Deze contracten hebben een looptijd van 20 jaar. De in rekening gebrachte rente was destijds 6,98 % en zou gelden voor de eerste 10 jaren. Daarna (in 2007) zou het rentepercentage opnieuw worden vastgesteld. Enige tijd geleden hebben wij met de Rabobank overlegd over dit nieuwe percentage en dit was, na toepassing na een korting van 20 %, door hen vastgesteld op 8,7 %. Hierover bent u uitvoerig geïnformeerd.

Vervolgens hebben wij daarna nogmaals enkele malen met de Rabobank Voorne-Putten-Rozenburg gesproken. Gebleken was namelijk dat de Rabobank te laat was met haar aanbieding. Uiteindelijk hebben we bereikt dat de Rabobank heeft geluisterd naar onze argumenten en dat zij het oude rentepercentage van 6,98 % ook voor de komende 10 jaren zullen hanteren.

Dit betekent t.o.v. de huidige markrente (van 10,8 % !) een aanzienlijke lastenverlichting van enkele honderden euro’s voor alle betrokken recreanten.

Wij vinden dat de Rabobank hiermee zijn betrokkenheid bij het Kruininger Gors toont en namens alle recreanten spreken wij onze dank hiervoor uit.