Er is door de projectgroep 2e Maasvlakte een rapport van alle ingediende zienswijzen en reacties t.b.v. de 2e maasvlakte opgesteld. Hier kunt u o.a. de reacties lezen van de Gemeente Westvoorne en de Moelcaten Groep (punt 27). De Molecaten Groep verwacht geluidshinder, lokale verkeersonveiligheid en aantasting luchtkwaliteit.

Lees hier het volledige rapport