In de periode van 4 januari tot en met 14 februari 2008 ligt een aantal documenten ter inzage, die betrekking hebben op de plannen voor Maasvlakte 2. Ze maken onderdeel uit van procedures van de gemeenten Rotterdam en Westvoorne, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het betreft negen ontwerpen voor ruimtelijke besluiten en vergunningen die nodig zijn om Maasvlakte 2 te realiseren. Op deze documenten kunt u zienswijzen indienen. Daarnaast ligt een groot aantal documenten ter inzage bij wijze van achtergrondinformatie. Op deze documenten kunnen geen zienswijzen worden ingediend.

 

Hoe komt u aan meer informatie? 
Via advertenties in landelijke dagbladen en huis-aan-huiskranten in de regio is de start van deze ruimtelijke procedures aangekondigd. Hierin staat precies waar en wanneer u documenten kunt inzien en hoe u kunt reageren. In het algemeen liggen documenten ter inzage op gemeentehuizen en bibliotheken in de regio Rijnmond, bij de provincies Zuid-Holland en Zeeland en bij de kantoren van Rijkswaterstaat. Voor de dichtstbijzijnde locatie verzoeken wij u contact op te nemen met het Inspraakpunt (070–3519602). U kunt de documenten ook raadplegen op het internet, via één van onderstaande websites. Hier vindt u ook meer informatie over Maasvlakte 2 en het Project Mainportontwikkeling Rotterdam als geheel.

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam: www.mainport-pmr.nl
Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/pmr
Projectorganisatie Maasvlakte 2: www.maasvlakte2.com