16 november 2015

Tevens reactie SRB op artikel in krant A.D. en bezwaar naar Gemeente WESTVOORNE:

De recreanten op het Kruininger Gors zijn voor het grootste deel niet woonachtig in de Gemeente Westvoorne maar verblijven hier in de weekenden en (school)vakanties gedurende de periode April t/m September (dus niet incidenteel maar gedurende een langere aangesloten periode). Velen komen al meer dan tientallen jaren in de regio waar zij (in het verleden) bewust voor gekozen hebben.
We mogen wel concluderen dat deze groep recreanten voor de Gemeente een grote economische betekenis heeft. Zij doen namelijk hun dagelijkse inkopen bij bedrijven en instellingen in het dorp Oostvoorne en komen daar bijeen bij allerlei evenementen, uitgaansgelegenheden ed.

Al vele jaren hikken de recreanten aan tegen de hoge toeristenbelasting. In het verleden zijn er vele acties gevoerd om de invoering tegen te gaan maar vooral ook om de hoogte van de belasting binnen normale proporties te houden resp. terug te brengen.
Ieder jaar stijgt de hoogte van deze belasting en voor de jaren 2013-2016 is om budgettaire redenen het heffingstarief al extra verhoogd.
Thans is het voorstel “in de maak” om nog eens een extra opslag (van € 0,15 p.p.p.n) te heffen op de bestaande toeristenbelasting om zodoende de in oprichting zijnde organisatie “Marketing OP Voorne -Putten te kunnen financieren.

Dit is voor de vaste recreanten op het Kruininger Gors een slecht voorstel want:

-1- hierdoor gaan de kosten omhoog zonder dat we er iets aan hebben. Wij hebben er namelijk geen enkel belang bij dat de Gemeente extra toeristen wil gaan werven door o.a. dure promotiecampagnes te gaan opzetten. Het geld komt niet aan onze groep ten goede; wel de lasten maar niet de lusten. Al jaren wordt er (zeer) weinig geld besteed aan de noodzakelijke voorzieningen op het Kruininger Gors zoals wegennet, openbare verlichting etc., dus ook aan de juiste besteding van de bij u binnenkomende gelden hebben wij onze bedenkingen.

Het recreëren, wordt zo onnodig veel duurder. Het treft meestal ook vooral gezinnen met lagere inkomens.

-2- De ondernemers in de sector zien waarschijnlijk (ook) geen toegevoegde waarde in een regionale marketingorganisatie want het is gebleken dat zij hier geen – of onvoldoende middelen voor over hebben.

-3- De gemeente Westvoorne (samen met andere Gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard) wil het geld voor werving en promotie van haar regio ook niet uit haar algemene middelen betalen. Dit zou, denken wij, in eerste instantie het primaire doel zou moeten zijn.
Wij hebben sterk de indruk dat de (opslag op) de toeristenbelasting gebruikt wordt om gaten in de begroting te dichten.

-4- de toeristen (waartoe ook de vaste recreanten op het Kruininger Gors volgens u behoren) hebben geen democratische controle op de hoogte noch de besteding van de gelden. Toeristen hebben buiten hun woonplaats immers geen lokaal stemrecht.
Aan de hoogte van de belastingen worden ook geen grenzen gesteld; de jaarlijkse verhogingen zijn ‘grenzeloos’. Het is voor ons volstrekt onduidelijk waarvoor nu eigenlijk betaald wordt.

Het excuus dat de gemeente in extra voorzieningen voor toeristen moet voorzien (zoals parkeerplaatsen of fietspaden), snijdt geen hout aangezien deze voorzieningen door iedereen gebruikt worden. Ook ‘dagjesmensen’ en winkelend publiek uit de regio profiteren
allemaal van dezelfde voorzieningen, stimuleren de economie met hun uitgaven, maar worden niet met een extra belasting geconfronteerd.

-5- De rechtsgrond van de belasting is nogal zwak, aangezien de dagrecreanten niet in de heffing vallen en verblijfsrecreanten wel. Er is sprake van rechtsongelijkheid en discriminatie.

Wat wil de stichting nu ?
Samenvattend kunnen wij stellen dat wij:

Primair:
de toeristenbelasting afgeschaft willen zien (en uiteraard geen nieuwe heffingen die hiervoor in de plaats komen !).

Subsidiair:
Is dit primair niet mogelijk dan willen wij dat deze belasting in ieder geval niet duurder wordt vanwege het feit dat de gemeente van plan is om extra toeristen te gaan werven en haar regio te promoten (Zij wil dat iedere toerist uitspreekt dat hij / zij naar Voorne-Putten gaat i.p.v. Rockanje, Oostvoorne, Brielle etc.). Omdat zowel de gemeente als de ondernemers hier geen geld voor over hebben zou het dan maar van een andere bron moet komen waar het makkelijker te halen is. Een grote groep mensen die zich moeilijker kunnen verweren en geen inspraak en zeggenschap binnen uw gemeente hebben.

Wij hebben de Gemeente gevraagd om het voorstel te heroverwegen en onze argumenten hierin mee te nemen. Wij zijn er van overtuigd dat zij dan tot de conclusie komt dat het geen goed (zelfs een onredelijk) voorstel is en dat niemand hier uiteindelijk achter kan gaan staan.
Als de Gemeente het toerisme zo belangrijk vindt dan zou er een potje uit de algemene middelen vrijgemaakt moeten worden en wanneer dit begroting technisch niet kan zullen er andere keuzes (lees bezuinigingen) moeten worden gemaakt.

Inmiddels is ook bekend geworden dat de verblijfsrecreatieve sector in Voorne-Putten in de afgelopen jaren goede resultaten bereikt zonder regionale marketingorganisatie, dus geheel op eigen kracht! De conclusie hieruit is dus dat de verblijfsrecreatieve sector geen regionale marketingorganisatie nodig heeft om zich te handhaven en zelfs niet om te groeien.

Het is een ridicuul plan om geld van verblijfsrecreanten te heffen die de economie in de Gemeentes steunen (de gemiddelde besteding van hen in winkels, horeca etc. is gemiddeld € 23,- per dag) maar de Gemeentes willen ons meer laten betalen omdat een “slim” iemand (uiteraard van de marketing organisatie) berekend heeft dat deze gemiddelde besteding omhoog kan naar € 29,- per dag.
Deze extra besteding komt dus ook van dezelfde verblijfsrecreant.
Als dat op vrijwillige basis gaat is dat prima.
Wat ons tegenstaat is dat we nu € 50,- meer toeristenbelasting moeten betalen (bovenop de al bekende belasting van € 135,-) om de mogelijkheid te hebben om meer te kunnen uitgeven. Is dat niet geweldig ? Een extra heffing om nog meer te mogen besteden in de regio. De marketing organisatie en de 4 Gemeentes moesten zich schamen voor een dergelijk slecht plan.

Kortom , dit plan moet van tafel !

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors te Westvoorne.