10 april 2009

De Stichting heeft op de zitting van de voorzieningenrechter te Rotterdam inhoudelijk haar standpunten nader naar voren kunnen brengen en deze verder beargumenteerd.

Op de zitting was verder de Gemeente Westvoorne aanwezig. De Molecaten Groep had zich als belanghebbende aangemeld maar is niet verschenen.

De rechtbank is naar onze mening veel dieper op de zaak ingegaan en heeft al onze argumenten behandeld. Ondermeer heeft zij aan de Gemeente gevraagd waarom er geen hoor en wederhoor is toegepast in sommige zaken (o.a. meetgegevens verkeer en luchtkwaliteit). De Sichting heeft nog een tweetal uitspraken van de Raad van State uit 2000 en 2005 naar voren gebracht, waaruit bleek dat een kampeerterrein als een hindergevoelig object wordt gezien en de bewoners van recreatie/vakantiewoningen een zekere mate van bescherming genieten t.o.v. geluidshinder en aantasting van de luchtkwaliteit. Op het Kruininger Gors is een bijzondere situatie waarin een heleboel zaken nog niet op orde zijn.

Lees hier verder:
1. Mondelinge reactie Stichting 10-04-2009

2. Reactie gemeente Westvoorne 10-04-2009

Uit de reacties van de Molecaten Groep en de Gemeente Westvoorne blijkt dat zij vinden dat de Stichting tegen de nieuwe horecavoorziening is en gaan daar in al hun reacties verder op in. Zij proberen het geschil te beperken tot de vraag over de noodzaak van een nieuwe horecavoorziening. Onze andere argumenten komen niet aan bod. Wij hebben al eerder aangegeven niet tegen een horecavoorziening te zijn maar hebben een aantal aanverwante zaken aan de orde gesteld.

Over circa 6 weken is de uitspraak te verwachten.