De Stichting SRB heeft bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde verhoging van de toeristenbelasting en heeft een brief geschreven aan alle raadsleden van de gemeente westvoorne.  Tevens hebben wij emails gestuurd aan alle raadsleden, fractieleden en de krant (AD).

Wij zijn het niet eens met de verhoging omdat o.a. het aantal overnachtingen niet klopt.

Wat wil de stichting nu ?
Samenvattend kunnen wij stellen dat wij:

De toeristenbelasting afgeschaft willen zien (en uiteraard geen nieuwe heffingen die hiervoor in de plaats komen)

Is dit primair niet mogelijk dan willen wij:

  • Het aantal overnachtingen omlaag hebben omdat dit absoluut niet juist kan zijn.
  • Een lager tarief vanwege onze economische betekenis voor de Gemeente.
  • Mogelijkheid om één keer per jaar aangifte te (mogen) doen van het werkelijke aantal overnachtingen. Dit is veel eerlijker want wie meer overnacht, die betaalt ook meer. Dat is pas rechtvaardig !
  • Een evenredige (en volgens ons rechtvaardige) besteding van de gelden wat betekent dat wij van de Gemeente ook een bijdrage verwachten in de voorzieningen op het Kruininger Gors (wegennet, openbare verlichting etc.).

Lees hier onze volledige bezwaren….
1. Onze volledige brief van 24-10-2008
2. Onze email 24-10-2008

Als u het er ook niet mee eens bent verzoeken wij u om een email te sturen aan alle raads – en fractieleden.
(de adressen kunt u vinden op de website van de gemeente: www.westvoorne.nl