Gemeente heeft de telefoongegevens over de verkeersintensiteit overlegd aan zowel de provincie als de stichting.

Wij hadden en hebben nog steeds twijfels over de juistheid van de (tel)cijfers. Per brief van 25-9-2008 hebben wij de gegevens (zie bijlage) inderdaad gekregen. Dit is voor ons echter niet voldoende omdat hier bijvoorbeeld niet uit blijkt wie de tellingen gehouden heeft, wanneer zij hebben plaatsgevonden, welke uitgangspunten /maatstaven er gebruikt zijn etc.. Dit zou in april 2007 zijn geweest.

Tevens is de Gorslaan, wat volgens ons de drukste weg is binnen het Kruininger Gors, niet in het onderzoek begrepen. Deze tellingen kunnen derhalve niet representatief zijn.

In een email van 12-10-2008 hebben wij dit aan de provincie medegedeeld.

Lees hier de reactie van de SRB