6 maart 2016–Verenigingskantines
De bestaande kantines mogen, als zij voldoen aan wet – en regelgeving, ook na 1-1-2017 blijven bestaan.
Er komen geen algemene huurcontracten zoals bij de recreanten. In plaats daarvan kan de vereniging een huurcontract “op maat “laten maken. Iedere vereniging is uitgenodigd (voorzitters zijn op de hoogte) om met het parkmanagement te overleggen welke condities (duur overeenkomst kort of lang mag zelf gekozen worden/keuze groot onderhoud voor vereniging of Molecaten /verzekering is voor rekening Molecaten etc.) voor hen het beste uitkomen. Er wordt geen opstalrecht verleend aangezien de kantines al eigendom zijn van Molecaten.