Tijdens de jaarvergadering van 2 mei 2004 is naar aanleiding van de notitie “Signaleren en Verbeteren” een commissie ingesteld die samen met de leiding van het Kruininger Gors een aantal punten zouden gaan uitdiepen. Deze commissie bestond uit de leden Jacques Spanjersberg, Theo Mol, Peter van Maasdam, Henry Rutten en Clasien Kramer. Zij hebben inmiddels hun rapport uitgebracht en dit is binnen ons bestuur besproken. Het rapport is onder dankzegging aanvaard. Wij willen u van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen op de hoogte brengen.

 

Gedragsregels
De bestaande gedragsregels, zoals ze zijn neergelegd in het reglement van het Kruininger Gors, behoeven niet te worden aangepast. Doch niet iedereen zal nog over het reglement beschikken. Ze kunnen hier  gedownload worden. Een aantal problemen, zoals de hangjongeren, hebben de volle aandacht van het personeel van het Kruininger Gors.

 

Veiligheid.

  • In de komende mailing van september 2005 zal het Kruininger Gors opnieuw aandacht schenken aan de voorschriften rondom brandblusapparaten, geisers en gasslangen.
  • Het Kruininger Gors meldde, op onze vraag, dat verlichting aanbrengen op de donkere (tussen)paden thans niet mogelijk is vanwege de hoge kosten.
  • Fietsen op de paden neemt hand over hand toe. Een actie kan wellicht per vereniging gestart worden. (In de eerstvolgende jaarvergadering kunnen we dit wellicht bespreken).
  • De politie geeft helaas nog geen hoge prioriteit aan de controle op de snelheidsbeperking van 30 km.

 

Gezondheidszorg
Door een veranderde werkwijze van de huisartsen in Westvoorne, is het vaak onduidelijk hoe te handelen in een noodsituatie. Er worden op dit punt twee acties voorbereid, t.w.

  1. Er zal een kaart worden uitgereikt met daarop de nummers die in een noodsituatie gebeld kunnen worden.(Via het Kruininger Gors).
  2. Er zal een onderzoek worden gestart naar de mogelijkheid om een netwerk van vrijwilligers op te zetten die direct oproepbaar zijn voor hulp. Bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat een arts of hulpdienst snel op de juiste plaats aanwezig kan zijn. De coördinatie van dit netwerk moet liggen bij de medewerker van het Kruininger Gors die bereikbaar is op het noodnummer.

 

Noot SRB:
“We vertrouwen er op u met deze tussentijdse informatie van dienst te zijn geweest. Het Bestuur van de S.R.B.”