Een korte mededeling over de voortgang

Inmiddels is opdracht verstrekt voor het laten opstellen van eerste metingen en tekeningen. Een voorbereidende fase waarin het gegeven ‘behoudt de sociale cohesie op het park’ als meest belangrijke uitgangspunt is meegegeven.

Wet- en regelgeving bepalen voor een belangrijk deel de planvorming maar dat het Kruininger Gors ook in de toekomst zoveel mogelijk het vertrouwde Kruininger Gors moet blijven, staat bovenaan!

De Klankbordgroep is inmiddels al regelmatig bijeen geweest en heeft ook al enkele malen overleg gehad met de directie.