Update zomer 2011 – augustus

Achter de schermen is er ook in de afgelopen tijd veel nagedacht en gebrainstormd over de toekomstige ontwikkelingen. En natuurlijk wordt er ook  met de overheid van gedachten gewisseld.

Er zijn nog veel dingen die verder uitzoeken behoeven, wat is de meest recente regelgeving waar we rekening mee moeten houden etc. Het kost allemaal veel tijd. Al begrijpen we heel goed dat u graag zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid wilt, de zorgvuldigheid moet voorop staan.

In 2010 is er een drietal malen overleg gevoerd met de leden van Klankbordgroep, in 2011 hebben we elkaar tot nu toe eenmaal ontmoet en een volgend overleg staat gepland voor de vroege herfst. De Stichting Recreanten Belangen Kruininger Gors heeft verzocht deel uit te kunnen maken van de Klankbordgroep en dit verzoek is ingewilligd. Zij zijn uitgenodigd met twee mensen de Klankbord-groep te komen versterken.