Omdat we veel vragen kregen over de rechtmatigheid van de herstructureringsbijdrage die de Molecaten Groep in rekening brengt aan kampeerders die een huisje op erfpachtgrond kopen, hebben we nogmaals getoetst of het in rekening brengen van de herstructureringsbijdrage in strijd is met de afspraken die gemaakt zijn bij het ontwerpen van de erfpachtovereenkomst. Hoewel we niet eens zijn met deze heffing (hogere kosten voor nieuwe recreanten die eigenlijk al door de eerste erfpachter zijn betaald) zijn we tot de conclusie gekomen dat we juridisch weinig kans hebben om deze kosten aan te vechten. De ondernemer heeft hierin een kans gezien om extra geld te vragen voor zijn toekomstige investeringen.

VVE – SRB KG 2007