VVE – SRB KG 25-08-2014

Inmiddels is uit de notitie van de Molecatengroep d.d. 24-05-2013 en de gesprekken erna gebleken dat er (enkele uitzonderingen daar gelaten) geen gedwongen opruimingen van de huisjes dienen plaats te vinden en dat iedere huidige recreant ook na 2017 een huurovereenkomst krijgt aangeboden.

Een deel van de hierboven genoemde herstructureringsbijdrage wordt aangewend voor de nieuwe investeringen en een ander deel vloeit rechtstreeks terug naar iedere recreant doordat het jaarlijks te betalen vastrecht voor electra en water terug gebracht wordt van € 240 naar € 125 per jaar.