Erfpacht en vergoeding bij herstructurering

In de periode 1997-1999 hebben veel recreanten een erfpachtovereenkomst afgesloten met de Molecaten Groep voor de periode tot 2017. Omdat er sprake was van een eventuele toekomstige herstructurering betekende dit dat men de eerste 20 jaar gevrijwaard zou blijven van herstructurering, maar dat daarna men het risico loopt dat bij herstructurering het huisjes zou moeten worden verwijderd. Wanneer dit het geval is krijgt men ingevolge de erfpachtovereenkomst een verwijderingvergoeding uitgekeerd. Dit geldt ook wanneer men een erfpachtakte overneemt van een vorige erfpachter.

Historie

Vanwege de onrust die ontstond in de periode na 1994 (verkoop aan Molecaten Groep) is de Molecaten Groep in 1996 met de deal naar de kampeerders gekomen om een erfpachtovereenkomst af te sluiten. Erkend werd dat er een bijzondere sociale structuur op het Kruininger Gors heerste en dat de toenmalige kampeerders ook onder de nieuwe omstandigheden recreant op het Gors zouden moeten kunnen blijven. Deze erfpachtovereenkomst verwijst ook naar de sociale omstandigheden. De Molecaten Groep merkt hierbij tevens de vergoeding bij eventuele verwijdering aan, als een sociale maatregel ten gunste van de (trouwe) kampeerders in 1996.

Bij verkoop huisje op erfpachtgrond. Let op herstructureringsbijdrage !.

Omdat de sociale maatregel volgens de Molecaten Groep (grondeigenaar Perpetuem Progress International B.V.) alleen voor de kampeerders vóór 1999 geldt, vindt zij dat bij aankoop van een huisje op erfpachtgrond de nieuwe kampeerders een jaarlijks bedrag aan herstructureringsbijdrage moet betalen.

De jaarlijkse lasten van de nieuwe recreant zijn door de herstructuringsbijdrage hoger dan die van de verkopende recreant.

H.M. van Oostrom (juridisch adviseur) 01-12-2005