De Gemeente Rotterdam heeft het (voorlopige) bestemmingsplan besproken in een raadsvergadering van April 2007 én er haar goedkeuring aan gegeven. Een ieder kan hierop reageren en wel schriftelijk voor 31 mei 2007. De reactie moet gestuurd worden naar:

Inspraakpunt,
Planologische inpassing Maasvlakte 2 Rotterdam,
Postbus 30315,
2500 GH Den Haag.

Een digitaal formulier is te vinden op www.rotterdam.nl/pmr.

Er zijn ook mondelinge bijeenkomsten op 8-5-2006 (Hoek van Holland), 11-5-2006 (Ouddorp), 14-5-2006 (Rotterdam), 15-5-2006 (Hoogvliet), 16-5-2006 (Oostvoorne).