Het voorstel tot herziening van het plan zal in de commissie V.R.O.M. van de Gemeente Westvoorne op de vergadering van 4-4-2007 in stemming worden gebracht.

De Gemeente Westvoorne is op 12-3-2007 door de Gemeente Rotterdam gevraagd om medewerking te verlenen aan een partiële herziening van het Bestemmingsplan Zeegebied (Maasvlakte 2). Dit betreft de vaststelling van een geluidszone industrielawaai voor de nog te vestigen bedrijven. Deze zone loopt gedeeltelijk over het grondgebied van Westvoorne en Rotterdam.

De nieuwe Maasvlakte 2 zal gaan bestaan uit max. 1000 hectare netto uitgeefbaar haven – en industriegebied. Hiervoor zal een stuk land aangewonnen worden van ca. 2000 hectare groot. De overige gronden worden gebruikt voor de zeewering (hard en zacht), de havenbekkens, buisleidingen, vaar -, spoor-en autowegen. Het bedrijventerrein biedt ruimte aan containeroverslag (max. 720 hectare) en chemie (max. 470 hectare). Doordat sommige gronden een dubbelbestemming hebben komen de genoemde maxima opgeteld boven de 1.000 hectare.