In de diverse vergaderingen van de commissie ABZM van de Gemeente Westvoorne in november 2006 zijn vragen gesteld over de aanrijdtijden van de ambulancezorg in Westvoorne en omgeving. Gebleken is dat er flinke overschrijdingen zijn en dat dit verontrustend genoemd mag worden. Verwezen wordt naar vragen van commissielid dhr. Diepstraten met de vraag om een rapport (overzicht en analyse ambulancezorg 2005 + 2006). De Gemeente zal dit gaan onderzoeken en de burgemeester gaat de commissie in het voorjaar van 2007 informeren.